"az időtálló megoldás"

Felhasználási feltételek

Kérjük olvassa el figyelmesen

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák cégnév: NadaPlastic Kft. (székhely: 8097 Nadap, Haladás út 63., adószám: 27865895-2-07., mint szolgáltató ("Szolgáltató") által üzemeltetett webáruház alapú, megrendelő oldal(ak) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: NadaPlastic Kft.
A szolgáltató székhelye: 8097 Nadap, Haladás út 63.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info(kukac)replast(pont)hu
Cégjegyzékszáma: 07-09-033529.
Adószáma: 27865895-2-07.
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Telefonszáma: +36 hetven 405 7(nyolc)3(öt)
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai: Webnode AG, Limmatquai 112, 8001 Zurich, Svájc

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Hatályos 2022. június 01. naptól.

1.3. A webáruház alapú, megrendelő oldal(ak), mint szerzői jog védelme alatt álló szellemi termék(ek), mindennemű adat, fotó másolása és/vagy egyéb felhasználása, kizárólag a Szolgáltató írásbeli engedélyével lehetséges.

1.4. A Szolgáltató személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során olyan informatikai eszközöket választ és üzemeltet, hogy a kezelt adat az alábbi feltételeknek megfelelő legyen:

1.4.1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás joga);
1.4.2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
1.4.3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
1.4.4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

Adatkezelési szabályok:

2. Az adatvédelmi szabályzat eléréséhez kattintson ide.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

3.1. A megjelenített termékek online, és személyesen, raktárunkban is átvehetők. A termékek honlapon feltüntetett árai tartalmazzák az Áfát. A házhozszállítás, illetve a csomagolás díját nem tartalmazzák.
3.2. A webáruház alapú, megrendelő oldal(ak)on a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról és annak mértékéről.

Rendelés menete

4.1. a termék kiválasztása,
4.2. a termék tulajdonságainak kiválasztása (méret, szín, típus, stb.)
4.3. kosárba helyezés, majd a kosár megnyitása
4.4. darabszám beírása, beállítása
4.5. vásárlás folytatása 1.9.1. vagy "kifizetés"
4.6. számlázási információk kitöltése, amennyiben jogi személy a Megrendelő a céges számlázás kiválasztása, ha a számlázási címtől eltér a szállítási cím, az opció kiválasztása, cím megadása
4.7. a szállítási mód kiválasztása (Itt választható ki a személyes raktári átvétel is.)
4.8. a kívánt fizetési mód kiválasztása - mivel a webáruház alapú, megrendelő oldal üzemel az azonnal fizetés nem választható, erre lehetőséget nem kínál az oldal

5. Megrendelés ellenőrzése, visszaigazolás az esetleges adatbeviteli hibák kijavítása (plusz termék, termék törlése, ár ellenőrzése stb.)

6. Fizetési lehetőségek

6.1. Raktári átvétel esetén készpénz, vagy azonnali utalás
6.2. Házhozszállítás esetén előre utalás megküldött díjbekérő vagy számla alapján, utánvét a futárnál, vagy a szállítónál 

7. A szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni.
7.1. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
7.2. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.
7.3. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

8.1. A megrendelések feldolgozása normál munkanapokon történik.
8.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 6 munkanapon belül. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
8.3. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

9.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
9.2. Az elállási jog gyakorlásának menete
9.3. 14 napon belüli indoklás nélküli elállás esetén a csomagolás, a szállítás és a visszaszállítás költsége a Felhasználót terheli
9.4. Amennyiben a Felhasználó minőségi kifogással él és az megfelel a Szolgáltató által kiadott Minőségi követelmények bármely feltételének, a szállítási és csomagolási költség Szolgáltatót terheli.
9.5. A Felek megállapodhatnak a termék teljes visszaküldésében, illetve a hibás termékek cseréjében egyaránt. A szállítás és csomagolás költsége mindkét esetben Szolgáltatót terheli.

Garancia, jótállás

10.1. Termékeinkre 12 hónap forgalmazói garanciát vállalunk, továbbá 12 év gyártói garanciát adunk.
10.2. Hibásodás esetén személyesen vagy telefonon tájékoztatjuk a teendőkről, illetve elérhetőségeink bármelyikén is tájékoztatást nyújtunk.
10.3. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

Panaszkezelés

11.1. A Szolgáltató köteles a Fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével.
11.2. Továbbá, köteles tájékoztatni az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről.
11.3. Továbbá, ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések

12.1. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
12.2. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Magyar Kereskedelmi- és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság illetékességét.

Nadap, 2022. június hó 01. nap